(Drop us
a line)

Workflow

Je wil met ons samenwerken? Top! Bel partner Sam op +498 36 62 61 of kom even langs in ons fysieke Kantoor Kolos en we bekijken de mogelijkheden. Hieronder kan je lezen hoe wij werken bij de ontwikkeling van een (re)branding. Vragen? Shoot!

Start-upmeeting

Om dit moment zo productief mogelijk te laten verlopen, hebben we een kennismakingsdocument gemaakt als leidraad. Dit vul jij in. We luisteren naar je ideeën voor uitwerkingen en doen zelf een aantal voorstellen.

Visueel onderzoek

Op basis van de start-upmeeting en het kennismakingsdocument zoeken we inspiratie. Brandings in verschillende stijlen waarvan wij vinden dat ze goed zijn opgebouwd. Daarnaast gaan we eens kijken wat de concurrentie doet. Dit onderzoek bespreken we samen om te kijken of we op dezelfde lijn zitten. We zetten de offerte op punt en overlopen die met jou.

Brandingconcept

We presenteren logo, kleur, typografie en beeld en/of baseline. We doen dat steeds in de vorm van een key visual. Dat is meestal een ontwerp op 1 A4 waarin alle grafische elementen aan bod komen.
Die key visual vormt de basis van de huisstijl: er zit een systematiek in waardoor we andere uitwerkingen op dezelfde manier snel en goed kunnen opbouwen.
Een goed uitgewerkte key visual (en huisstijl) zorgt ervoor dat we de latere uitwerkingen beter en sneller (lees: goedkoper) kunnen maken. Op basis van jullie feedback werken we het brandingvoorstel verder uit.

Productie

We werken alle producten uit die vastgelegd werden in de offerte. Voor we hieraan beginnen, maken we een lijstje met input die we van de klant verwachten. Als we die ontvangen werken we volgens een vooropgestelde timing alles af. Indien de klant zelf al een ontwerper heeft voor de grafische productie, kunnen wij een brandbook aanleveren als leidraad.