Huisstijl Orde van Vlaamse Balies

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt alle 8 Nederlandstalige balies van België, in totaal meer dan 9.800 advocaten. De nieuwe huisstijl maakt de brug tussen oud en nieuw. Die toont respect voor het verleden, maar heeft ook oog voor de toekomst. Helder, leesbaar en herkenbaar.